CZ  |   EN |   DE
XpresTrans

LOGISTIKA

Logistika

  • Individuální logistická řešení “z výroby až ke konečnému spotřebiteli“ Principem je komplexnost námi nabízených služeb podporovaných kvalitním softwarem. Po provedení analýzy potřeb zákazníka navrhneme novou optimalizovanou strukturu. Zákazník získá veškeré dostupné informace o jednotlivých procesech a jejich nákladech. Vzájemná informovanost a důvěra je cesta k úspoře nákladů, kterou Vám nabízíme.
  • “One stop“ řešení Vás zcela zbaví starostí Starosti, které dnes možná máte s přepravou, skladováním, přebalováním, etiketací, distribucí, potvrzením dodacích listů, vybráním dobírky apod…
  • Příjem, kontrola kvality a úplnosti zboží, skladování a evidence zboží. Převzetí zboží od dodavatele je doprovázeno kontrolou dokumentace, fyzickou kontrolou kvality a úplnosti přejímaného zboží, prováděnou v zájmu oboustranně prospěšné spolupráce zákazníka a poskytovatele služeb; uskladnění zboží a evidence zboží je prováděna v souladu s požadavky zákazníka (viz. skladování).
  • Označování, balení, foliování a kompletace zboží
  • Inventarizace zboží na přání zákazníka se provádí inventurní fyzické kontroly zůstatku zboží, jejichž průběh,
    zpracování a zápisy se řídí interní dokumentací zákazníka
  • Distribuce zboží
  • Komplexní celní služby, celní sklad (viz. Celní služby)